Info and News

Mobile Bridge Platform in Slovensko (Slovacchia) - Brain ABC 60 L

Mobile Bridge Platform in Slovensko (Slovacchia) - Brain ABC 60 L

Mobilné zariadenie, ktoré svojou univerzálnosťou poskytuje efektívny pracovný prístup k nosnej konštrukcii mostných objektov a viaduktov.

Spoločnosť Regionálne cesty Bratislava, a. s., ako správca ciest II. a III. tried v Bratislavskom kraji v roku 2016 zabezpečila pre potreby správy a údržby mostných objektov účelové zariadenie – mobilnú mostnú plošinu talianskeho výrobcu BARIN ABC 60 L na podvozku ľahkého nákladného automobilu Nissan Cabstar.

Mostná plošina umožňuje kontrolu, údržbu, diagnostiku a rekonštrukčné práce cestných mostných objektov, so zaručením bezpečného, rýchleho a ekonomického prístupu na miestach, kde nie je umožnená montáž lešenia, prípadne nie je rentabilná z dôvodu vysokých finančných nákladov.

20170720magazinstrojeamechanizacia_2 barin.it .jpg

Efektivita zariadenia spočíva v rozložení z prepravnej polohy vyškolenými technikmi do pracovnej polohy v priebehu piatich minút. Po rozložení je umožnený bezpečný a chránený prístup osôb s technikom na plošinu pod nosnú konštrukciu mostného objektu. Zabudovaným komunikačným systémom technik v kabíne vozidla potvrdzuje možnosť pohybu zariadenia vpred a vzad po mostnom objekte bez narazenia do prekážok, podľa potreby technika na pracovnej plošine pod mostným objektom.

Ovládanie a pohyb mostnej plošiny je umožnený hydraulickým systémom. Núdzový systém tvorený elektrickým čerpadlom v prípade potreby umožňuje zariadenie poskladať do prepravnej polohy a opustenie mostného objektu bez tvorenia prekážky v plynulosti dopravy.

20170720magazinstrojeamechanizacia2-_copia barin.it .jpg

„Prídavná nadstavba“ dodatočne inštalovaná na plošine umožňuje prístup pracovníkov medzi nosníky nosnej konštrukcie.

Vďaka vysokej univerzálnosti a výkonom je BARIN ABC 60 L ideálne zariadenie na diagnostiku a rekonštrukcie mostných objektov. Vzhľadom na kompaktné rozmery hliníkovej priehradovej konštrukcie a maximálnu hmotnosť 3,5 t je možné operatívne nasadenie v rámci celého Slovenska, bez potreby celkovej uzávierky dopravy na použitých mostných objektoch.

20170720magazinstrojeamechanizacia_3 barin machine bridge.jpg

Celkový zanedbaný stavebnotechnický stav mostných objektov hlavne na cestách nižších kategórií v rámci celého Slovenska sa v poslednom období „postaral“ o nežiaduce obmedzenia cestnej dopravy. Vlani sme spolupracovali a v súčasnosti pokračujeme v spolupráci s projektantmi a so statikmi, ktorí nás oslovujú v súvislosti so zabezpečením prístupu na mostné objekty pre potreby operatívnej diagnostiky.

Sme pripravení ponúknuť svoje skúsenosti, kapacity a zariadenie na spoluprácu. www.rcba.sk

Parametre vozidla:

  • 6,0 m – dĺžka plošiny
  • 1,0 m – šírka plošiny
  • 300 kg – maximálne zaťaženie plošiny
  • 150 kg – maximálne zaťaženie vysunutej plošiny
  • 135° - rozsah otáčania pod mostom
  • 4,65 m – maximálna pracovná hĺbka
  • 1,50 m – maximálne preklenutie chodníka
  • 1,60 m – maximálna výška zábradlia
  • 2,10 m – požadovaný priestor na moste
  • 3 500 kg – celková hmotnosť zariadenia

Logo Barin bianco

Via Ca' Nave, 101
35013 Cittadella (PD) Italy

Tel. +39 049 5971300
Fax +39 049 9400229
Email info@barin.it

Links

Certificazioni

sgsf bottomipaf bottom

tuv rheinland logo vector

Newsletter

Seguici